Privacyverklaring

Handelsmerken

De op deze internetpagina (‘website’) genoemde handelsmerken of bedrijfsnamen kunnen een handelsmerk zijn. De rechten van deze handelmerken berusten bij de betreffende rechthebbende.

Copyright

Het copyright op de inhoud van deze website berust bij Providernet.nl. Het is verboden om de inhoud van deze website in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren of over te nemen in enig ander werk, behalve voor:
het afdrukken of downloaden van delen van de inhoud van deze website voor niet-commercieel, informatief en persoonlijk gebruik; en het kopiëren van de inhoud van deze website om geïnteresseerde derde partijen persoonlijk te informeren op voorwaarde dat u Providernet.nl noemt als de bron van de inhoud en dat u deze derden ervan op de hoogte stelt dat deze voorwaarden ook voor hen gelden en dat ook zij verplicht zijn de voorwaarden na te leven.

Disclaimer: aansprakelijkheidsbeperkingen

Providernet.nl kan en wil de juistheid en de volledigheid van de informatie, de inhoud en de afbeeldingen op deze website niet garanderen. Providernet.nl tracht u met deze website slechts “vrijblijvend” te informeren over zijn producten en diensten. Voor zover wettelijk toegestaan stelt Providernet.nl zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie, inhoud en afbeeldingen op de website voor zover de website hiermee expliciet of impliciet verwachtingen zou scheppen over commercieel gebruik of andere toepassingen en over bepaalde productkenmerken of gebruikseigenschappen, ongeacht de rechtsgrond en ongeacht of Providernet.nl, diens werknemers of vertegenwoordigers hierbij in gebreke zijn gebleven.
Providernet.nl is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor enige specifieke schade, indirecte schade, gevolgschade of schade vanwege uitval, gegevensverlies of winstderving, voortkomende of verband houdende met het gebruik of de juistheid van de informatie, inhoud of afbeeldingen op deze website, ongeacht of deze schade is ontstaan onder uitvoering van een overeenkomst, door nalatigheid of door een onrechtmatige daad.

Privacyverklaring

Providernet.nl kan persoonlijke gegevens, zoals het Internet Protocol (IP) adres, opslaan wanneer u onze website bezoekt. Providernet.nl zal deze informatie in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vertrouwelijk behandelen. Providernet.nl gebruikt deze gegevens enkel en alleen om te reageren op vragen van u, om het bezoekersgedrag op de website te analyseren en voor marketingdoeleinden.

Cookies

De website van Providernet.nl gebruikt cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Providernet.nl gebruikt de volgende cookies:

Toelichting specifieke cookies

Hoe kun je cookies verwijderen?
Je cookies kun je verwijderen via je browser. klik hieronder op door jou gebruikte browser voor instructies: